Om tandlægen

OM TANDLÆGEN

tandlæge herlevEn tandlæge har uddannelse og autorisation til at forebygge og behandle sygdomme i mundhule og tænder. Behandling består bl.a. i forebyggende undersøgelser af tænder og mundhuleslimhinder for at kunne foretage en tidlig diagnosticering af sygdomme med henblik på at forhindre større indgreb i mundhulen. Patienter bør modtage grundig information.

I Danmark er tandlægebesøg gratis for børn/unge under 18 år. Voksne modtager tilskud via Den Offentlige Sygesikring, men tandbehandling er ikke gratis som læge- og hospitalsbehandling. Alle danske tandlæger arbejder under overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Lønnings- og Takstnævnene i regionerne. Såfremt du er medlem af Sygeforsikringen Danmark er der mulighed for yderligere tilskud. Se Priser.

OM TANDLÆGENS OPGAVER

tandlæge herlevDe vigtigste opgaver for en tandlæge er diagnosticering, behandling og forebyggelse af sygdomme i både tænder, mundhule og kæber. Dette foretages ved tandeftersyn, tandrensninger og udfyldning af huller. Der udføres tillige forebyggelse og behandling af lidelser i munden, tyggemuskler og kæbeled.

Tandlægen kan endvidere foretage mindre operationer i munden, eksempelvis fjernelse af visdomstænder.
En vigtig del af tandlægens arbejde er forebyggelse af tandsygdomme – fx paradentose og caries. Det forebyggende arbejde sker i form af tandrensninger og information om gode kostvaner og god mundhygiejne. Behandling af caries (huller) er vigtig og sker ved udboring af hullet og erstatning af den manglende tandsubstans med fx plast og porcelæn.

OM TANDLÆGESKRÆK

Herlev tandlægeMennesker der lider af tandlægeskræk er bange for eller nervøse ved at skulle besøge en tandlæge. Graden af tandlægeskræk er meget varierende. Patienten oplever typisk ubehaget såvel før som under tandbehandlingen. Årsagen er ofte dårlige erfaringer fra tidligere tandlægebesøg, hvilket medfører at nødvendig tandbehandling udskydes eller helt fravælges.

Behandlingen af tandlægeskræk bør derfor søges løst ved at få en anden og mere positiv oplevelse med tandlægebesøg. Klinikken har igennem en årrække fokuseret meget på at hjælpe de patienter, der lider af tandlægeskræk. Tandlægen ser det som sin væsentlige opgave at give relevant information og vise stor hensyntagen.

OM TANDLÆGEFORENINGEN

TandlægeforeningenHerlev tandlæge er en interesse- og sundhedsorganisation for såvel erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive tandlæger i Danmark. Foreningens sekretariat ligger i København. De væsentligste opgaver består i varetagelse af medlemmernes fælles faglige interesser. Tandlægeforeningen har retten til at føre forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. økonomiske og ansættelsesmæssige forhold for dens medlemmer.

Tandlægeforeningen organiserer offentligt og privat ansatte, klinikejere, studerende, tandlæger uden beskæftigelse, pensionerede tandlæger, tandlæger der praktiserer i udlandet, tandlæger i anden beskæftigelse og andet personale, der har med tandbehandling at gøre. Langt den største del af foreningens medlemmer er privat-praktiserende tandlæger.

Christina og Jan Prener – tandlæger Herlev

 

Information